Ενεργειακός Καθαρισμός Χώρων

Ο ενεργειακός καθαρισμός χώρων συνίσταται σε συνεδρίες που πραγματοποιούνται σε κατοικίες και εργασιακούς χώρους, προκειμένου να καθαριστούν και να υπάρχει ελεύθερη και ομαλή ροή ενέργειας.

Ο ενεργειακός καθαρισμός βοηθά αντίστοιχα και τους ανθρώπους που κινούνται μέσα σε αυτούς τους χώρους να δρουν πιο ελεύθερα και δημιουργικά.

Μπορεί να λειτουργήσει θετικά στη διατήρηση της οικογενειακής και προσωπικής ισορροπίας, αλλά και την επίτευξη επαγγελματικής αρμονίας και αύξηση των κερδών.

Γενικά, ο χώρος στον οποίο κινούμαστε επηρεάζεται από μας και φέρει τόσο το δικό μας ενεργειακό αποτύπωμα, όσο και όσων συνήθιζαν να ζουν ή να δουλεύουν στο ίδιο περιβάλλον πριν από εμάς.

Ο ενεργειακός καθαρισμός έχει ως στόχο την αποσυμφόρηση από τα συσσωρευμένα ενεργειακά αποτυπώματα, δίνοντας φρεσκάδα και δημιουργώντας χώρο για να έρθουν νέα πράγματα στη ζωή μας.

Μια συνεδρία ενεργειακού καθαρισμού περιλαμβάνει επίσης και οδηγίες για την τοποθέτηση επίπλων, αντικειμένων και συνδυασμούς χρωμάτων, ώστε να εξασφαλιστούν όσο δυνατόν πιο αρμονικές δονήσεις.