Η συμπαντική ενέργεια μπορεί να δοθεί είτε με τα χέρια, είτε μέσω της χρήσης ενός κρυστάλλου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να δοθεί τόση όση ακριβώς σας είναι απαραίτητη. Μόλις αυτή η ενέργεια είναι πλήρης, ο επισκέπτης μπορεί να την αισθανθεί, στο σώμα ή το μυαλό, και να βιώσει την ταχεία επούλωση, ή ανακούφιση του προβλήματος που τον απασχολεί. Εδώ, η σχέση με τον ενεργειακό θεραπευτή παίζει βέβαια μεγάλο ρόλο, πρέπει δηλαδή να του έχει ο επισκέπτης εμπιστοσύνη, η όποια σημειωτέων αποκτάται, ή όχι, από την πρώτη κιόλας επαφή.