Αν το πρόβλημά σας είναι μόνο ψυχολογικό, δηλαδή δεν έχει επεκταθεί και στο φυσικό σας σώμα, τα αποτελέσματα θα φανούν άμεσα, από την πρώτη κιόλας επίσκεψη. Πιθανόν, σε τρεις με τέσσερις συνεδρίες να έχετε απαλλαγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πρόβλημά σας.