Από 20 έως 60 λεπτά. Η συνολική σας όμως επίσκεψη διαρκεί περίπου 2 ώρες.