Η ενέργεια που μας περικλείει και την όποια ο πολύς ο κόσμος δεν την αισθάνεται: στην Ινδία την ονομάζουν «prana», στην Κίνα την ονομάζουν «chi» και για να μη νομίζετε πως μιλάμε για κάτι άγνωστο στην Ελλάδα, στην ορθόδοξο πίστη καλείται «Άγιο Πνεύμα». Αυτό λοιπόν είναι που μας θεραπεύει.