Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ασθενών – επισκεπτών. Η πρώτη περιλαμβάνει ασθενείς που έχουν κάποιο πρόβλημα και θέλουν να το λύσουν, η δεύτερη, ασθενείς που δεν έχουν τίποτε και θέλουν να γίνουν καλά, και η τρίτη, που ο ασθενείς που έχουν κάποιο πρόβλημα και δε θέλουν να γίνουν καλά, γιατί πιστεύουν ότι μετά δε θα τους προσέχει κανένας. Λοιπόν, δεν ξέρω σε ποια κατηγορία ανήκετε, όποτε εδώ απάντηση θα έχετε όταν σας γνωρίσω από κοντά.