Συμβουλευτικές Συνεδρίες

Οι συμβουλευτικές συνεδρίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της προσωπικής ισορροπίας του συμβουλευόμενου, βοηθώντας τον να προσεγγίσει τη δική του αλήθεια, σε μια μελετημένη διαδικασία ελεύθερου διαλόγου και ανατροφοδότησης.

Στις συναντήσεις αυτές, ο συμβουλευόμενος επωφελείται, πρώτα από όλα επειδή επιλέγει ο ίδιος να δώσει ποιοτικό χρόνο στον εαυτό του, σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, στοχεύοντας στη διέξοδο από τα προβλήματά του.

Μέσα από τη συζήτηση πάνω σε οποιοδήποτε θέμα τον αφορά, ο συμβουλευόμενος καλείται να διερευνήσει τις δυνατότητές του και να βελτιώσει τις προσωπικές του σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της σχέσης με τον εαυτό του.

Καταλήγει μάλιστα, στην αναγνώριση κάθε είδους συναισθηματικού και ενεργειακού μπλοκαρίσματος και συγκεντρώνεται στην αποτελεσματικότερη λύση, τοποθετώντας τα ζητήματα στις πραγματικές τους διαστάσεις.

Οι συμβουλευτικές συνεδρίες είναι κατά κανόνα ατομικές και εξειδικεύονται για κάθε διαφορετική περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψιν τις αντικειμενικές συνθήκες και τις ανάγκες του συμβουλευόμενου. Μπορούν δε να πραγματοποιηθούν και μέσω skype.